همگامان توسعه گیتا -چسب ویشگا - H.T.G

چسب لمیناسیون PVC

چسب لمیناسیونPVC ترکیبی است از رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در حلال های مخصوص حل شده اند . این چسب روان به راحتی قابل استفاده در میل ها و غلطکها بوده و حتی قابل اسپری با پیستوله می باشد. چسب لمیناسیون PVC طوری فرموله شده است که در طول فرآیند غلطک کاری […]

چسب صنعتی بیرنگ ویشکا AD95-540

چسب صنعتی بیرنگ ویشکا AD95-540 آمیزه ای است از الاستومرهای مصنوعی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند. پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار می رود و […]

چسب صنعتی AD-95-535

چسب صنعتی ویشکا AD95-535 آمیزه ای است از الاستومرهای مصنوعی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند . پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار می رود و […]