همگامان توسعه گیتا -چسب ویشگا - H.T.G

چسب پی یو 4060 ویشکا

چسب پی یو ۴۰۶۰ ویشکا آمیزه ای است از رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند. پایه پلیمری این چسب پلی اورتان بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار     می رود و مقاومت حرارتی […]

چسب پی یو 4030 ویشکا

چسب پی یو ۴۰۳۰ ویشکا آمیزه ای است از رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند. پایه پلیمری این چسب پلی اورتان بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار     می رود و مقاومت حرارتی […]

چسب پی یو ویشکا AD95-313

چسب پی یو ویشکا AD95-313 آمیزه ای است از رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند. پایه پلیمری این چسب پلی اورتان بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار     می رود و مقاومت حرارتی […]

چسب صنعتی بیرنگ ویشکا AD95-540

چسب صنعتی بیرنگ ویشکا AD95-540 آمیزه ای است از الاستومرهای مصنوعی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند. پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار می رود و […]

چسب صنعتی بیرنگ ویشکا AD95-520

چسب صنعتی بیرنگ ویشکا AD95-520 آمیزه ای است از الاستومرهای مصنوعی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند. پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار می رود و […]

چسب صنعتی ویشکا AD95-515

چسب صنعتی ویشکا AD95-515  آمیزه ای است از الاستومرهای مصنوعی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند . پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار می رود و […]

چسب صنعتی ویشکا AD95-510

چسب صنعتی ویشکا AD95-510  آمیزه ای است از الاستومرهای مصنوعی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند . پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار می رود و […]

چسب صنعتی ویشکا402

چسب صنعتی ویشکا۴۰۲  آمیزه ای است از الاستومرهای مصنوعی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند . پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار می رود و مقاومت […]

چسب اسپري صنعتي

چسب اسپری صنعتی ترکیبی است از الاستومرها، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در حلال های مخصوص حل شده اند . این چسب به خوبی قابلیت اسپری با پیستوله را دارا بوده و قابل اشتعال می باشد. چسب اسپری صنعتی در صنایع مختلف از جمله صنایع مبلمان و لوازم اداری کاربرد دارد. این […]

چسب صنعتی AD-95-535

چسب صنعتی ویشکا AD95-535  آمیزه ای است از الاستومرهای مصنوعی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند . پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار می رود و […]