همگامان توسعه گیتا -چسب ویشگا - H.T.G

چسب فوري AD95-414

چسب فوری ویشکاAD95-414 آمیزه ای است از الاستومرهای مصنوعی، رزین های صنعتی و پایدار كننده ها كه در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند . پایه پلیمری این چسب استایرن- بوتادین بوده و برای چسباندن كلیه سطوح با سرعت بالا و استحكام متوسط به یكدیگر به کار می رود.

چسب اسپري صنعتي

چسب اسپری صنعتی ترکیبی است از الاستومرها، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در حلال های مخصوص حل شده اند . این چسب به خوبی قابلیت اسپری با پیستوله را دارا بوده و قابل اشتعال می باشد. چسب اسپری صنعتی در صنایع مختلف از جمله صنایع مبلمان و لوازم اداری کاربرد دارد. این […]

چسب صنعتی AD-95-535

چسب صنعتی ویشکا AD95-535  آمیزه ای است از الاستومرهای مصنوعی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند . پایه پلیمری این چسب پلی کلروپرن بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام بالا به یکدیگر بچسبند، به کار می رود و […]

چسب فوري AD95-414

چسب فوری ویشکا AD95-414  آمیزه ای است از الاستومرهای مصنوعی، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در مخلوطی از حلال ها ، حل شده اند . پایه پلیمری این چسب استایرن- بوتادین بوده و برای چسباندن کلیه سطوحی که باید با سرعت و استحکام متوسط به یکدیگر بچسبند، به کار می رود. استفاده […]

چسب اسپري S-330

چسب قابل اسپری ضد اشتعال S-330 ترکیبی است از الاستومرها، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در حلال های مخصوص حل شده اند . این چسب به خوبی قابلیت اسپری با پیستوله را دارا بوده وغیر قابل اشتعال می باشد. چسب S-330  در صنایع مختلف از جمله صنایع مبلمان و لوازم اداری کاربرد […]

چسب اسپري ايتال

چسب قابل اسپری ضد اشتعال ایتال ترکیبی است از الاستومرها، رزین های صنعتی و پایدار کننده ها که در حلال های مخصوص حل شده اند . این چسب به خوبی قابلیت اسپری با پیستوله را دارا بوده وغیر قابل اشتعال می باشد. چسب اسپری ایتال در صنایع مختلف از جمله صنایع مبلمان و لوازم اداری […]